ØremaZZørene

ØremaZZørene

  • Vi synger rytmisk musikk ispedd jazz og pop.
  • Vi er et spennende kor med 30 medlemmer med bred sangerfaring.
  • Vi liker nye musikalske utfordringer og inspireres av å opptre.
  • Vi tror på musikkens masserende effekt både for sangerne og publikum.
  • Vi har et allsidig repertoar som passer til ulike anledninger.

Følg oss på Facebook!

Facebook-siden vår kan du følge oss og våre aktiviteter gjennom året!


1_Grasrot 2_Provemazzasje 3_Oppdrag