Vennskapskor- og turnehelg til Vesterålen – juni 2016

2016_06_vesteraalenI juni 2016 reiste ØremaZZørene på vennskapskor- og turnehelg til Vesterålen. Vi sang og underholdt både i Sortland, i Myre og i Nyksund; underholdning både i kulturhus, på gater og streder, i katedral og på bryggekanten.

Vi sang sammen med Kammerpikene og Viktoriakoret, lokale kor som vi stiftet bekjentskap med.