XmaZZ – en veldedighetskonsert

2014_12_05_adressa_s20_sang_seg_til_30000_kroner
  • Tid: Tirsdag 2. desember 2014, kl 19.30
  • Sted: Britannia Hotell – Palmehaven
  • Plakat: [Last ned]

I samarbeid med JaZZmaZZørene holdt vi tirsdag 2. desember en førjulskonsert til inntekt for Adresseavisens Juleinnsamling/Kirkens Bymisjon. Konserten var svært vellykket: Over 200 fornøyde tilhørere som ga tett oppunder 30 000 kroner i billettinntekter til en meget god sak!

2014_12_02_xmazz_plakatLes Adressa sin artikkel om konserten her (PDF-fil).

Fra Facebook-siden vår sakser vi også: «ØremaZZørene vil rette en stor takk publikum som kom på felleskonserten «XmaZZ» med øremaZZørene og JaZZmaZZørene, og dermed bidro med til sammen kr. 29 500,- som vi nå sender til Adresseavisens Juleinnsamling.

Takk til våre venner i JaZZmaZZørene som spilte helt fantastisk. Det var jammen ikke lett å stå i ro på korpallene når de satte i gang.

Til slutt retter vi en takk til Britannia Hotel som bidro med lokaler til konserten, Trondheim Lyd Lysverket som bidro med lysanlegg og Floriss Nardo som bidro med blomster.»

ADRESSEAVISENS JULEINNSAMLING

Om Juleinnsamlingen skriver Adresseavisen på sine nettsider: Adresseavisens Juleinnsamling arrangeres hvert år, og er svært viktig for oss som en samfunnsaktør med ansvar. Vi har arrangert denne innsamlingen siden 1915, og siden 2003 i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Bymisjonen har ansvar for koordineringen mellom de ulike menigheten, og tar seg av forvaltningen av de innsamlede midlene. Alle menighetene i byen deltar i fordelingen av pengene som kommer inn. Pengene er en gave fra byens befolkning, hvor målet er at de som trenger det mest skal få et lite pustehull i hverdagen, og en litt romsligere julefeiring enn de ellers ville fått.